Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

0138 0c3c
Reposted fromnikotyna nikotyna viaanybodyshit anybodyshit

March 20 2015

March 15 2015

9975 5130 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamuslowa muslowa

April 13 2013

1792 141f 500
Reposted fromgarfild garfild
1794 bc05
Reposted fromMezame Mezame
4873 22c9
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamruugaa mruugaa

January 21 2012

4033 9bf9
Reposted fromohshit ohshit viamruugaa mruugaa

December 02 2011

6640 8722
Reposted fromcorsaire corsaire viawarkocz warkocz

October 25 2011

Jeżeli chcesz znaleźć człowieka, który poradzi z najgorszym problemem życiowym i uczyni Cię szczęśliwym nawet wtedy, gdy inni tego nie potrafią, po prostu popatrz na swoje odbicie w lustrze i powiedz „Cześć”!
— Hi!!!

October 01 2011

5619 de1a
Reposted frommev mev viamruugaa mruugaa
http://28.media.tumblr.com/tumblr_lsczg5qELy1qiilayo1_500.jpg
Reposted fromfourstrings fourstrings viamruugaa mruugaa
Brzmi to może trochę nierealnie, ale istnieje inny świat od tego, który nas otacza.
— Zielone Żabki, Inny świat
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamruugaa mruugaa

Jeśli jest ciężko to znaczy, że idziesz w dobrą stronę.

Reposted fromgrass grass viamruugaa mruugaa
8861 ac78 500
Reposted frombookinistka bookinistka viamruugaa mruugaa

September 29 2011

1940 0238
Reposted fromDisney Disney viawarkocz warkocz

September 28 2011

September 26 2011

Podobno kiedy człowiek się z czymś już całkowicie pogodzi i niczego od losu już się nie spodziewa, to wtedy to, o czym marzył dostaje.
— Ewa Nowak ; tak, tak bywało. ale już nie będzie.
Reposted frometerycznie eterycznie viawarkocz warkocz
2032 ae83
Reposted fromrainbow2233 rainbow2233 viawarkocz warkocz
1530 0dde
Reposted fromuoun uoun viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl